Начало документа...

Привет МИР!

...Конец документа